4 oktober, 2022

Revelop förstärker organisationen med två nyrekryteringar

Stockholm, 4 oktober: Revelop fortsätter sin tillväxtresa och rekryterar ytterligare två personer. Bolaget stärker affärsbenet aktiv förvaltning med en medarbetare och ekonomiavdelningen med en ny roll.

Fastighetsbolaget Revelop är en aktiv aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Under 2021 förvärvades sammanlagt 26 fastigheter i 17 olika affärer till ett totalt värde av 2,2 miljarder kronor samtidigt som avtal om försäljning till ett sammanlagt värde av 1,5 miljarder tecknades.

Revelop stärker nu organisationen med två nya medarbetare. Linus Sjödin tillträdde i augusti rollen som förvaltningsansvarig, baserad i Stockholm. Linus kommer närmast från Tyresö kommun där han har haft en liknande tjänst. I augusti anslöt även Louise Wikström till ekonomiavdelningen där hon har en nyinrättad tjänst som Junior Controller. Louise avslutade nyligen studier i nationalekonomi vid Lunds universitet.

– Jag välkomnar våra nya medarbetare. Det är avgörande för oss att stärka bolaget med rätt kompetens i takt med att fastighetsportföljen växer samtidigt som vi driver utvecklingen mot ökad hållbarhet, där våra fastigheter genomgår en resa från brunt till grönt, säger Thomas Sipos, koncernchef, Revelop.

Med de nya rekryteringarna har Revelop totalt 46 medarbetare i Stockholm och Göteborg.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 570 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,8 miljarder kronor.