22 oktober, 2021

Revelop etablerar Foodora Market i Hisinge Hus

Revelop har tecknat avtal med Delivery Hero om uthyrning i bolagets fastighet Hisinge Hus invid expansiva Backaplan i Göteborg. Avtalet innebär att Delivery Hero etablerar en Foodora Market om 382 kvadratmeter med planerad öppning under första kvartalet 2022.

Foodora Market är en hybrid mellan fysisk och digital butik för dagligvaror som primärt designats för onlinebeställningar. Butikens breda sortiment ska kunna levereras till kunderna inom 30 minuter. Den första Foodora Marketsbutiken öppnades för drygt ett år sedan och expansionen har sedan dess varit snabb, innan den 31 december kommer bolaget ha öppnat 25 Foodora Markets runt om i Sverige före årsskiftet.

Det omfattande stadsutvecklingsarbete som pågår i området kring Backaplan, där en ny stadsdel växer fram samtidigt som ny infrastruktur knyter Backaplan närmare Göteborgs centrala kärna är
viktiga parametrar för etableringen.

Revelop förvärvade fastigheten i början av 2021genomför för närvarande ett omfattande hållbarhetsprogram för att skapa en resurseffektiv kommersiell byggnad. Hisinge Hus är bolagets första fastighet där AI används för att spara energi och minska klimatpåverkan.

Revelop driver även ett detaljplanearbete för att utveckla fastigheten ytterligare, där planen är att bygga på tre våningar om 2600 kvadratmeter på befintlig byggnad.

– Foodora Market passar bra in i vårt allmänna hållbarhetsarbete då en fördel med hemleverans av varor är att det minskar människors behov av att använda bilen för att ta sig till affären, säger Revelops Mathias Björkman, Chef Aktiv Förvaltning.