9 november, 2022

Revelop etablerar C/O Workspace i Göteborg

Stockholm, 9 november: Succén fortsätter för Revelops egenutvecklade C/O Workspace som nu expanderar till Göteborg. Anläggningen i Göteborg blir den sjätte sedan starten 2019 och är på 700 kvadratmeter.

Revelop lanserade C/O vid årsskiftet 2019 för att möta framtidens behov av flexibla och smarta kontorslöningar. Verksamheten drivs i egen regi i egna fastigheter för att kunna erbjuda attraktiva och flexibla kontorslösningar för olika typer av företag.

Sedan tidigare är C/O etablerat på fyra platser i Stockholm – Kista, Norrviken, Bredden och Haninge – och nu öppnas konceptet för första gången i en av Revelops fastigheter utanför Stockholmsområdet.

– Det finns ett stort behov av snygga och representativa flexibla kontor utanför storstädernas citykärnor. C/O har sin grund i det traditionella kontorshotellet, men med samma rumsliga och inredningsarkitektoniska upplevelse som hos co-workingaktörerna i city, säger Gabriel Andersson, affärsområdeschef C/O.

I och med Revelops förvärv av Hisinge Hus förra året och en stark efterfrågan av flexibla kontorslösningar öppnar nu C/O sin första anläggning i Göteborg. C/O i Hisinge Hus är på nära 700 kvadratmeter med totalt 70 arbetsplatser, där de första hyresgästerna redan har flyttat in.

Med C/O kan Revelop förlänga byggnaders liv, vilket är i linje med bolagets ESG-strategi. Hållbarhet genomsyrar hela co-workingkonceptet från återbruk och effektivt nyttjande av ytor till god tillgång på laddstolpar, kravmärkta möbler och kaffe. Utöver det är konceptet till stor del digitaliserat för att förenkla och effektivisera för hyresgästerna.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail: thomas.sipos@revelop.se

Thomas Jonasson, chef strategisk uthyrning och koncept, Revelop
tel: 070-293 88 46
mail: thomas.jonasson@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 570 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,8 miljarder kronor.