3 juli, 2023

Revelop deltog i panelsamtal under Almedalsveckan

Mellan den 27-30 juni genomfördes årets upplaga av Almedalsveckan i Visby. Under dagarna medverkade Revelop i seminarier och nätverksträffar.

Årets Almedalsvecka är över och det är dags att summera. Under veckan medverkade Revelop i två seminarier i form av panelsamtal, arrangerande en nätverksträff tillsammans med TAM och deltog i ett stort antal möten.

Johan Spångberg, Head of Portfolio & Asset Management på Revelop, medverkade i ett panelsamtal om hur initiativet The Kloud driver en strategisk ompositionering av den etablerade stadsdelen Kista. Tillsammans genomför näringsliv, akademi, civilsamhället och staden ett långsiktigt samarbete för att skapa framtidens Kista.

Revelop arrangerade tillsammans med TAM en ettårsjubileumsnätverksträff för fastighetsbranschens ESG-nätverk. Anna Brännström, Head of ESG & Impact på Revelop inledde träffen med att lyfta EU:s nya MEPS-reglering, hur den kommer påverka branschen och hur branschen ska bemöta den, vilket ledde till efterföljande diskussioner.

Anna Brännström medverkade även i ett seminarium arrangerat av Arkitekterna Krook & Tjäder med temat ”Hur ser fastighetsaffären ut i klimatomställningen?”, där fokus låg på återbruk och cirkularitet. Anna lyfte fram att hon i framtiden hoppas vi har nolltolerans mot att riva fungerande byggnader, att vi bygger och renoverar långsiktigt och tänker modulärt. Att vi kanske i framtiden använder fastigheternas lokaler på fler sätt än ett.

Vi lämnade Visby i slutet av veckan med nya insikter, lärdomar och givande möten. Vi ser fram emot att fortsätta dialogen i höst.