28 november, 2022

Revelop deltog i Näringslivet Möter Förortens parschacksturnering

Revelops CFO och vice CEO Anders Sylvén deltog i en parschacksturnering som arrangerades av rörelsen Näringslivet Möter Förorten.

Näringslivet Möter Förorten verkar för integration och mot segregation. Med hjälp av schack skapar de möten mellan ungdomar från förorten och näringslivstoppar. Rörelsen arrangerar parschacksturneringar runt om i Sverige där en vuxen från näringslivet och en ungdom från förorten tävlar tillsammans och möter ett par med motsvarande uppsättning.