14 november, 2023

Revelop deltar på Näringslivet Möter Förortens schackturnering

Idag medverkade Revelops CFO och vice koncernchef Anders Sylvén i parschacksturneringen som arrangeras av rörelsen Näringslivet Möter Förorten.

För femte året i rad deltar Revelop i Näringslivet Möter Förortens turnering i parschack. I turneringen tävlar en ungdom från förorten och en vuxen från näringslivet tillsammans och möter ett par med motsvarande uppsättning.

– Det är väldigt kul och givande att få träffa ungdomarna. Schackturneringen skapar oväntade men viktiga möten mellan unga och näringslivet, vilket bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Anders Sylvén.

Näringslivet Möter Förorten verkar för att förbättra samhället genom att motverka segregation och främja integration. Med sina parschacksturneringar runt om i Sverige för de samman människor som annars kanske inte hade möts.