17 april, 2023

Revelop coachar ungdomar från ReTalents

Under påskveckan har medarbetare från Revelop coachat ungdomar från organisationen The Good Talents lovprogram ReTalents.

För tredje året i rad samarbetar Revelop med organisationen The Good Talents. The Good Talents verkar i Botkyrka kommun och låter ungdomar utveckla idéer samt lösa samhällsutmaningar i närområdet. Under påsklovsveckan genomfördes lovprogrammet ReTalents som i år bestod av tolv ungdomar.

Årets case togs fram tillsammans med Revelop och berörde olika lokala hållbarhetsutmaningar. Under veckan genomfördes ett coachningstillfälle där medarbetare från Revelop fick möjlighet att lyssna in och peppa ungdomarna. Veckan avslutades med en pitchtävling där ungdomarna fick presentera sina förslag framför en publik och jury.

– För oss är det viktigt att bidra till de samhällen där vi verkar. Genom socialt ansvar vill vi stärka den positiva samhällsutvecklingen, överbrygga sociala klyftor och hjälpa individer att uppnå sin fulla potential. Som fastighetsägare ser vi engagemanget och förankringen i de lokala samhällena som en självklar och mycket viktig del i vårt ansvar och vår framgång, säger Anna Brännström, Head of ESG and Impact.

– Man kan undra vad ett fastighetsbolag och en ideell organisation har gemensamt, men faktum är att vi möts av samma lokala utmaningar i form av till exempel otrygga områden och nedskräpning. Vi vill båda arbeta med att stärka lokalområdet genom att låta unga få möjlighet att ta fram egna lösningar och känna att även de har makten att förändra, säger Najat Abbas, verksamhetschef, The Good Talents.