12 januari, 2023

Revelop avyttrar industri- och logistikfastighet i Jordbro

Stockholm, 12 januari: Revelop avyttrar en nyligen färdigställd industri- och logistikfastighet på 13 000 kvadratmeter i Jordbro till Savills Investment Management.

Under 2017 och 2018 förvärvade Revelop två intilliggande fastigheter med låg exploateringsgrad i Jordbro, Haninge. Sedan förvärvet har Revelop genom sammanslagning av fastigheterna skapat en byggrätt för en toppmodern industri- och logistikanläggning på totalt 17 000 kvadratmeter.

Våren 2020 tecknade Revelop avtal med Ögrengruppen, en av Sveriges största producenter inom kött och charkuterier, för att etablera en specialbyggd toppmodern industrianläggning för livsmedelsproduktion på 13 000 kvadratmeter. Anläggningen inkluderar ytor för produktion, kyllager och logistik. Fastigheten Jordbromalm 6:17 förvärvas nu av Savills Investment Managements logistikfond.

Byggnaden har projekterats för att leverera en anläggning enligt Miljöbyggnad Silver, som är den högsta möjliga miljöcertifiering givet byggnadens användning. Revelops totala investering, inklusive den ursprungliga köpeskillingen, uppgår till cirka 400 miljoner kronor.

För hyresgästen innebär den nya anläggningen att den har hela verksamheten samlad till en byggnad mot tidigare nio utspridda byggnader. Det medför att verksamhetens fastighetsrelaterade energiförbrukning minskar med upp till 65 procent plus att varu- och transportutsläpp går ner väsentligt. Initiativet möjliggör en effektivare användning av redan planlagd mark vilket skapar utvecklingsmöjligheter med hög exploateringsgrad.

– Jag är mycket nöjd med teamets genomförande av det här projektet. Det manifesterar verkligen vår strategi att ta fastigheter från brunt till grönt. Det har varit en komplex process att omvandla två underinvesterade skjul till en industrianläggning med högsta möjliga ESG-profil. Byggnaden är helt anpassad till Ögrengruppen, som i nuläget är verksamma i nio byggnader, vilket skapar stora samordningsvinster och minskar verksamhetens klimatavtryck dramatiskt. Jag är glad att välkomna Savills IM som den nya långsiktiga institutionella ägaren, säger Thomas Sipos, koncernchef på Revelop.

Projektet färdigställdes i tid och inom budget under utmanande förhållanden vad gäller materialtillgång och byggprisinflation. Hyresgästen tillträdde anläggningen den 9 december och Savills IM tillträdde som ny ägare den 23 december 2022.

Som en del av Revelops övergripande ESG-strategi har byggnaden erhållit certifieringen Miljöbyggnad Silver, som tillhandahålls av Sweden Green Building Council, vilket är ovanligt inom industri- och logistiksegmentet. Ytterligare ESG-initiativ inkluderar laddstolpar, solpaneler och värmeåtervinning för att minska energiförbrukningen.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 570 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 9 miljarder kronor.