2 december, 2021

Revelop AI-styr fastigheter på totalt 250 000 kvadratmeter

Stockholm, 2 december: Revelop satsar på energioptimering med hjälp av AI i sitt fastighetsbestånd. Systemet är hittills installerat i fyra fastigheter – två i Göteborg och två i Stockholm. Utrullningen intensifieras nu och före utgången av nästa år ska fastigheter på sammanlagt 250 000 kvadratmeter av det totala fastighetsbeståndet på drygt 550 000 kvadratmeter vara AI-styrda. Målsättningen är att AI-systemet på sikt ska vara installerat i alla Revelops fastigheter.

Revelop arbetar efter ett utpräglat hållbarhetskoncept för att förädla och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden. I det ligger ett fokuserat arbete för att ta bolagets fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt. Arbetet inkluderar bland annat att minimera fastigheternas miljöpåverkan genom att minska deras energiförbrukning.

– Hittills har vi lyckats att avsevärt minska de totala utsläpp av koldioxid som våra fastigheter orsakar. För att ytterligare förbättra den siffran har vi börjat installera ett AI-styrt energioptimeringssystem i våra fastigheter. Vi ser stor potential med systemet och räknar med en energibesparing på upp till 45 procent, säger Revelops VD Thomas Sipos.

Systemet, som är utvecklat i samarbete med styrentreprenören OAKS och proptechbolaget Myrspoven, lär sig hur det ska optimera driften i fastigheten för rejält minskad energianvändning, bättre inomhusklimat och lägre kostnader. AI-tekniken är snabb att reagera på förändringar och på att hålla en jämn nivå för energianvändning och ventilationsflöden.

Traditionellt utgår styrsystem i fastigheter från den utomhustemperatur som gäller just nu. AI-systemet använder sensorer för att även få värde på inneklimatet, brukarbeteende och koldioxidhalter. Styrningen sker med nya värden var femtonde minut och allt sker med automatik och autonomt.

Den första fastigheten som utrustades med AI-systemet var Hisinge Hus i Göteborg i början av oktober, vilket under november har följts av Göteborgsfastigheten Kålleredsgården samt Bordduken och Linneduken vid Brommaplan i Stockholm. Utrullningen snabbas nu på och i det totala fastighetsbeståndet på drygt 550 000 kvadratmeter i de tre storstadsregionerna ska systemet vara installerat i fastigheter på totalt 250 000 kvadratmeter vid utgången av 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, VD, Revelop, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar drygt 550 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 6 miljarder kronor.