18 januari, 2017

Profi växer och förstärker organisationen

Profi Fastigheter omorganiserar och förstärker sin förvaltningsorganisation. Sara Jacobsson, som idag är förvaltningschef, tillträder en nyinrättad tjänst som fastighetschef. Erik Löfberg, idag marknadsområdeschef för InfraCity, blir ny förvaltningschef. 

Den nya fastighetsorganisationen är en effekt av den kraftiga tillväxtfas Profi befinner sig i, där även ett flertal rekryteringar inom förvaltning, teknik och projektutveckling pågår. Sara Jacobsson kommer i sin roll som fastighetschef övergripande ansvara för fastighetsfrågor, projektutveckling och hållbarhet. Erik Löfberg kommer ansvara för förvaltningsorganisationen. Omorganisationen gäller från och med årsskiftet.

Erik Löfberg tar även plats i Profi Fastigheters ledningsgrupp, som sedan tidigare består av VD Thomas Sipos, CFO/vVD Anders Sylvén, affärsutvecklingschef Anna Kullendorff, fastighetschef Sara Jacobsson och marknadschef Thomas Jonasson.

För mer information, kontakta: 

Thomas Jonasson, Marknadschef

thomas.jonasson@profi.se

46 (0)702 938 846

Profi Fastigheter är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Vårt bestånd omfattar ett 25-tal fastigheter i sexton områden med en total yta på ca 500 000 kvm samt närmare 300 000 kvm under utveckling. Vi verkar för en positiv utveckling av de områden där vi engagerar oss. Det innebär samarbete och nära dialog med hyresgäster, kommuner, bostadsutvecklare och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen. Läs mer på www.profi.se

18 januari, 2017