17 maj, 2021

Profi reser ny fastighetsfond på två miljarder kronor och byter namn till Revelop

Profi reser ny fastighetsfond på två miljarder kronor och byter namn till Revelop

  • Största svenska fastighetsfonden på sju år
  • Nya namnet speglar bolagets fokus på hållbarhet och ESG

Stockholm, 17 maj: Profi Fastigheter har säkrat nytt kapital till sin femte investeringsfond på drygt två miljarder kronor – den största fonden specifikt riktad mot investeringar i svenska fastigheter på sju år. Samtidigt byter bolaget namn till Revelop för att förtydliga sin strategi att med ett utpräglat hållbarhetskoncept förädla och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden.

 

Bolaget har en framgångsrik historia sedan starten 2004 och tar idag med nytt namn och sin hittills största fond nästa steg i sin tillväxtresa, med fokus på hållbara investeringar i och framtidssäkring av kommersiella fastigheter.

 

– Med vårt nya namn vill vi förtydliga vår filosofi att investera i fastigheter som vi kan förädla och utveckla på ett hållbart sätt och därmed bidra till ett nytt, mer hållbart samhälle. Genom att förlänga livet på byggnader bidrar vi genom bättre resursanvändning till ett minskat miljöavtryck och undviker de stora negativa effekterna som rivningar och nybyggnation har, säger Revelops VD Thomas Sipos.

 

Det nya namnet Revelop ska på ett bättre sätt reflektera bolagets affärsidé och indikera att det är mer än bara ett fastighetsbolag.

 

– Varje fastighet genomgår under vårt ägande en hållbar resa – från brun till grön. Revelop anspelar på mottot att förlänga livet på byggnader, att skapa attraktiva platser och fokus på effektiv resursanvändning liksom cirkulärt tänk. Vi tänker annorlunda och investerar i befintlig stadsmiljö intill befintlig infrastruktur där vi ser möjligheter till positiv förändring genom förädling och förtätning, säger Anders Sylvén, CFO och vice VD på Revelop.

 

Intresset för fonden Revelop V var stort både i Sverige och internationellt och med ett riskkapital på 2,1 miljarder kronor är fonden bolagets hittills största och den största svenska fastighetsfonden på sju år. Med en global minskning av investeringar i fastighetsfonder med 26 procent under 2020 visar den lyckade kapitalanskaffningen på nya och tidigare investerares tro på Revelops förmåga att skapa stora värden och ett hållbart samhälle.

 

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, VD, tel: 070-980 66 06, mail: thomas.sipos@revelop.se

Anders Sylvén, CFO och vice VD, tel: 073-397 72 20, mail: anders.sylven@revelop.se

 

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi följer inte strömmen utan söker möjligheter där andra ser utmaningar. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus.

Vi ger alltid mer än vad vi får – för i det stora hela innebär det också att vi kan hjälpa till att lägga grunden till ett nytt, mer hållbart samhälle. Bolaget rankas av analysföretaget Preqin som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid.