17 maj, 2016

Profi hyr ut 1 300 kvm till Folkets Möbler i Bredden/InfraCity

Profi Fastigheter hyr ut 1 300 kvm ändamålsenliga butikslokaler till Folkets Möbler i Bredden/InfraCity. Folkets Möblers etablering kompletterar och stärker handelsområdets utbud inom sektorn hem och bygg ytterligare. Sedan tidigare hyr bland andra Mio, Marbodal Kök och Kvik butikslokaler i samma fastighet.

Etableringen är Folkets Möblers tredje butik, sedan tidigare har man även butiker i Norrköping och Borås.

Bredden/InfraCity är beläget utmed E4:an mellan Stockholm och Arlanda, och omfattar lokaler för handel, möten, service och kontor. Profi Fastigheters bedriver ett omfattande förändringsarbete i syfte att utveckla området och platsen till en levande och attraktiv stadsdel med starkt fokus på hållbarhet.