4 juni, 2019

Profi Fastigheter säljer i Täby

Profi Fastigheter har tecknat avtal med Vasaparken och Samhällsbyggnadsbolaget om försäljning av två fastigheter i Näsby Park. Fastigheterna omfattar 8 200 kvadratmeter lokaler för skola, kontor och idrottshall samt 110 parkeringsplatser. Fastigheterna är fullt uthyrda. Tillträde skedde 3 juni.

Fastigheterna Jollen 4 och Näsbypark 73:5 förvärvades 2010 och är strategiskt belägna utmed Centralvägen i Täby. Parallellt med den aktiva förvaltningen har Profi skapat en omfattande utvecklingsplan för de bägge fastigheterna.

Jollen 4 består av en byggnad om 8 200 kvadratmeter samt parkeringsgarage där Helleborusskolan och Täby Kommun är största hyresgäster. Näsbypark 73:5 består av parkeringsytor med 70 st. parkeringsplatser.

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter:

”Under vårt ägande har vi bedrivit aktiv utvecklingsarbete för att göra fastigheten mer relevant och skapa en attraktiv samhälls- och bostadsprodukt. Det gör att vi nu säljer en fastighet med helt andra förutsättningar än den fastighet vi förvärvade för snart 9 år sedan. Vi har fullföljt vår affärsplan och lämnar nu över ägandet till två väletablerade aktörer, vilket känns mycket bra.”