26 november, 2019

Profi Fastigheter säljer i Järfälla

Profi Fastigheter avyttrar samhällsfastigheten JV100, intill Jakobsbergs centrum, till Nyfosa.Fastigheten Jakobsberg 2:2583, med adressen Järfällavägen 100 – 106, omfattar 22 000 kvm lokaler för utbildning, kontor och service. Profi Fastigheter förvärvade fastigheten 2015 med stora vakanser och har sedan dess drivit ett aktivt uthyrnings- och förvaltningsarbete för att skapa en renodlad samhällsfastighet under varumärket JV100.Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd till bl.a. Didaktus, Järfälla Kommun och Vibblaby husläkarmottagning. Större uthyrningar har även gjorts till bl.a. Friskis & Svettis, Poseidon Kampsportsakademi, Adolf Fredriks Fysiocenter, Järfälla Djurklinik och Diaverum samt ett flertal kontorshyresgäster inom bolagets egna koncept för flexibla kontor – C/O. Parallellt har även ett aktivt utvecklingsarbete drivits för att skapa en ny detaljplan för utökad användning och förtätning med bostäder, processen är idag i granskningsskede.Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter”Under vårt ägande har vi bedrivit ett aktiv förvaltningsarbete med målsättningen att skapa en samhällsfastighet med stark identitet som är relevant för kommunens invånare. Vi har även skapat en utvecklingsvision i linje med kommunens översiktsplan som nu är nära antagen detaljplan. Eftersom vi har fullföljt vår affärsplan lämnar vi nu över till Nyfosa att fortsätta utveckla fastigheten, vilket känns mycket bra.”