14 juli, 2015

Profi Fastigheter säljer för 800 Mkr i Alvik

Profi Fastigheter säljer Alviks Terrass i Bromma till JM AB (publ.) för 800 Mkr. Fastigheten, Racketen 10, är belägen i Alvik Strand och omfattar 26 300 kvm lokalytor för kontor och restaurang samt 470 parkeringsplatser i garage. JM tillträder fastigheten den 1 december 2015. 

Under Profi Fastigheters 8 åriga innehavstid har omfattande uthyrningar och betydande investeringar genomförts i fastigheten. Fastigheten har profilerats under varumärket Alviks Terrass som fungerat som plattform för de senaste årens uthyrningsarbete. Tongivande hyresgäster är bl.a. Henkel, Volvo Finans, Bromma Stadsdelsförvaltning, Whirlpool, Swedac och Toshiba.

– Detta är ett utmärkt exempel på hur Profi bedriver aktiv förvaltning och utveckling. Vi har aktivt deltagit i Stockholm Stads programarbete för Alvik och skapat en hållbar utvecklingsidé för fastigheten. Det känns väldigt bra att lämna över den fortsatta utvecklingen av Alviks Terrass till JM, en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, säger Thomas Sipos Vice VD i Profi Fastigheter.Affären innebär även att Profi Fastigheters första investeringsbolag avslutas, vilket VD Staffan Olsson kommenterar:– I och med försäljningen av Racketen 10 har vi nu sålt alla fastigheter i vårt första investeringsbolag, Profi I, som startades 2006. Vi kan med stor tillfredställelse konstatera att avkastningen i Profi I väsentligen har överträffat fastighetsmarknadens avkastning under jämförbar period, säger Staffan Olsson VD i Profi Fastigheter.Profi Fastigheters rådgivare i affären har varit Glimstedt och Newsec.

För ytterligare information kontakta:Thomas Sipos, vVD                          e-post thomas.sipos@profi.se                                         telefon 0709 806 606Thomas Jonasson, marknadschef                                    e-post thomas.jonasson@profi.se                                    telefon 0702 938 846

Om Profi Fastigheter:Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Sveriges tillväxtregioner med fokus på Storstockholm. Beståndet uppgår till 370 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har 35 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort.Bland Profi Fastigheters investerare återfinns bland andra Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Alecta, Sparinstitutens Pensionskassa (SPK), Postens Pensionsstiftelse, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Skandinaviska Enskilda Banken Pensionsstiftelse. www.profi.se