23 februari, 2017

Profi Fastigheter rekryterar fyra nya medarbetare

Profi Fastigheter växer och förstärker organisationen med fyra personer inom affärsutveckling, fastighetsförvaltning och ekonomi.

Erika Held ansluter till affärsutvecklingsgruppen och tillträder tjänsten som fastighetsutvecklare i tidiga skeden, hon kommer närmast från Areim.

Krister Persson ansluter till affärsutvecklingsgruppen och tillträder en tjänst som analytiker med fokus på transaktioner. Krister kommer närmast från JLL Debt & Financial Advisory.

Vane Kostovski tillträder en tjänst som fastighetsförvaltare och kommer närmast från Unibail Rodamco där han de senaste åren varit Centrumchef för Nacka Forum.

Gabriella Andersson har anställts som controller på ekonomiavdelningen och kommer närmast från KPMG. 

Thomas Sipos, VD:

”Vi har det senaste halvåret vuxit kraftfullt genom förvärv av fastigheter med mer än 150 000 kvm lokalytor och 23 hektar mark samtidigt som vi mycket på gång i vårt övriga bestånd. Därför är det extra roligt att välkomna dessa fyra nya kompetenta medarbetare som stärker vår befintliga organisation ytterligare”.

Profi Fastigheter är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Vårt bestånd omfattar ett 25-tal fastigheter i sexton områden med en total yta på ca 500 000 kvm samt närmare 300 000 kvm under utveckling. Vi verkar för en positiv utveckling av de områden där vi engagerar oss. Det innebär samarbete och nära dialog med hyresgäster, kommuner, bostadsutvecklare och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen. Läs mer på www.profi.se.