6 juli, 2016

Profi Fastigheter och SSM utvecklar bostäder vid Brommaplan

Profi Fastigheter har under en längre tid arbetat med utvecklingen av sitt bestånd vid Brommaplan i linje med Stockholms Stads översiktsplan. I samband med att arbetet övergår i en ny fas har Profi Fastigheter och SSM ingått avtal om att i ett gemensamägt bolag utveckla platsen med nya bostäder, service och verksamheter.

Profi äger tomträtterna Linneduken 5 och Bordduken 7, med en total yta om 11 000 kvm, som ligger i direkt anslutning till Brommaplan och Drottningholmsvägen. I ett gemensamägt bolag vill nu Profi och bostadsutvecklaren SSM tillföra platsen attraktiva bostäder och utökad service. Brommaplan är en av Stockholms stads tyngdpunkter i översiktsplanen med fokus på förtätning och utökning av centrum.

– ”Vi är mycket glada för att gå vidare med våra utvecklingsplaner för Brommaplan. SSM utvecklar framgångsrikt bostäder i området med sitt projekt Bromma Tracks och är därmed en optimal samarbetspartners för utvecklingen av vårt bestånd.”, säger Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter.

– ”Brommaplan är ett attraktivt läge där vi vill utveckla fler prisvärda bostäder för morgondagens stockholmare och det känns bra att bygga vidare på det framgångsrika samarbete vi redan har med Profi Fastigheter” säger Mattias Roos, VD SSM.

Bolagen samverkar idag i projektet Turbinhallen i Nacka, där Gustaf de Lavals historiska fabriksmiljö omvandlas till modernt livsstilsboende med 205 lägenheter och servicefunktioner.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter

0709 806 606 

thomas.sipos@profi.se

Mattias Roos, VD SSM

0706 185 199

mattias.roos@ssmfastigheter.se

Profi Fastigheter är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Storstockholm. Vårt bestånd omfattar ett 20-tal fastigheter i tolv områden med en total lokalyta på ca 400 000 kvm. Vi verkar för en positiv utveckling av de områden där vi engagerar oss. Det innebär samarbete och nära dialog med kommuner, byggbolag, utvecklingsbolag och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen. Läs mer på www.profi.se