18 maj, 2016

Profi Fastigheter och Panorama Bostad utvecklar bostäder på tak i Solna

Profi Fastigheter har tecknat avtal med Panorama Bostad AB om att i ett gemensamt ägt bolag utveckla lägenheter på taket av Profis fastighet Styckjunkaren 3 på Armégatan 38 i Huvudsta, Solna. Lägenheterna kommer upplåtas i bostadsrättsform med planerad försäljningsstart under kvartal 3, 2016.

Styckjunkaren 3 förvärvades 2011, sedan dess har Profi Fastigheter tillsammans med Solna Stad drivit ett aktivt utvecklingsarbete med bl.a. ändrad detaljplan i syfte att möjliggöra bostäder om drygt 2 000 kvm på fastighetens tak. Den nya detaljplanen antogs tidigare under våren och projektet befinner sig nu i bygglovsskede. Lägenheterna kommer utformas med höga krav på material, arkitektur och yteffektivitet.

Fastigheten ritades i början av 1970-talet av Folke Löfströms Arkitektkontor för Svenska Shell och har en starkt brutalistisk arkitektur med ett högt kulturhistoriskt värde, något som speciellt tas i beaktning i utvecklingsprocessen.

Tham & Videgård har anlitats som arkitekter och WhyteLilja har fått uppdraget att arbeta fram en konceptuell plattform för hela fastigheten.

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter:

”Det här är ett fantastiskt projekt som snart blir verklighet. Vi har arbetat länge med detaljplanefrågan och nu när planen vunnit laga kraft ska det blir riktigt roligt att skapa ett av Stockholms mest spektakulära bostadsprojekt. Panorama är en utmärkt samarbetspartner för den här typen av premiumprojekt vilket man framgångsrikt visat vid utvecklingen av bl.a Svea Fanfar och Telegrafholmen”

Andreas Arkling, VD Panorama Bostad AB:

”Detta är en typ av drömprojekt för en bostadsutvecklare med höga ambitioner att skapa bostäder utöver det vanliga. Platta tak på kontorsfastigheter har ofta potential att förädlas till fantastiska boendemiljöer för nya bostäder med stora egna terrasser, utsikt och fantastiska ljusinsläpp. Vi är glada att Solna Stad ser och uppskattar denna möjlighet, den nya detaljplanen innebär att ett 40-tal nya bostäder med unika kvalitéer, arkitektur och karaktär kan byggas. Vi arbetar även med ett att utveckla ett omfattande servicekoncept för bostäderna och kontoren med delade funktioner som gör vardagen enklare och bekvämare både för de som bor och arbetar i huset”.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter

0709 808 606

thomas.sipos@profi.se

Andreas Arkling, VD Panorama Bostad AB

0709 929 171

andreas.arkling@panoramabostad.se

Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har drygt 30 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort. Läs mer på www.profi.se

Panorama Bostad AB utvecklar attraktiva bostäder i främst Stockholm där stark arkitektur, genomtänkt utformning och utvecklade servicefunktioner skapar boendemiljöer utöver det vanliga. Bolaget har sedan starten för 13 år sedan detaljplanerat och byggt ca 80 000 kvm bostäder.