28 juni, 2016

Profi Fastigheter köper i Ulvsunda

Profi Fastigheter utökar sitt fastighetsbestånd i Johannesfred/Ulvsunda genom att förvärva fastigheten Magneten 33 på Voltavägen 9-11. Fastigheten omfattar totalt 7 100 kvm lageryta och är fullt uthyrd. Genom förvärvet stärker Profi Fastigheter sin position ytterligare i Ulvsunda och utökar beståndet till 43 000 kvm kontor- och lagerytor i området.

“Ulvsunda är ett av våra prioriterade områden med mycket goda marknadsförutsättningar. Genom att förvärva Magneten 33, som ligger i direkt anslutning till våra befintliga fastigheter, stärker vi vårt kunderbjudande ytterligare”, säger Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter.

För mer information, kontakta: 

Thomas Sipos, VD

thomas.sipos@profi.se

46 (0)709 806 606

Thomas Jonasson, Marknadschef

thomas.jonasson@profi.se

46 (0)702 938 846 

Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har drygt 30 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort. Läs mer på www.profi.se