18 februari, 2016

Profi Fastigheter hyr ut 3 400 kvm till SC Motors i InfraCity

SC Motors AB, moderbolaget för generalagenterna Hyundai, Mitsubishi Motors, Citroën och DS hyr drygt 3 400 kvm, varav 2 500 kvm kontorsyta, i InfraCity för samlokalisering av sina svenska huvudkontor. Hyresavtalet löper över 5 år med tillträde 1/6-2016.

SC Motors AB samlokaliserar de svenska huvudkontorens verksamhet för Hyundai, Mitsubishi Motors, Citroën och DS genom att etablera 3 400 kvm toppmoderna och aktivitetsbaserade kontorslokaler samt verkstadsyta i Infra Business Center. Etableringen innebär att ytterligare 150 arbetsplatser tillförs i InfraCity och Upplands Väsby kommun.

– Det är glädjande att de svenska huvudkontorsverksamheterna för Hyundai, Mitsubishi, Citroën och DS väljer InfraCity som plats för sin gemensamma etablering. Det är tydligt att läget i Bredden är intressant för internationella företag som bland annat ser tillgänglighet och närheten till Stockholm City och Arlanda som viktiga faktorer, säger Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter.

– Vi är mycket nöjda med att flytta in i nya och moderna kontorsmiljöer i InfraCity. Vi får nu tillfälle att samla all personal på ett ställe och arbeta aktivitetsbaserat, vilket i sin tur ska leda till en trivsammare arbetsplats och effektivare samt mer innovativt arbete på alla nivåer i företagen. Närheten till infrastruktur i närområdet och den geografiska placeringen mellan city och Arlanda var andra viktiga beslutskriterier, säger Christian Norberg, vVD SC Motors.

InfraCity är beläget vid Bredden utmed E4:an mellan Stockholm och Arlanda, och omfattar närmare 200 000 kvm kontor och handel. Profi Fastigheter förvärvade InfraCity i mars 2013.