14 mars, 2016

Profi Fastigheter genomför omfattande kontorsuthyrning i Älvsjö

Profi Fastigheter hyr ut totalt 1 700 kvm kontorslokaler till mätteknikföretaget Sigicom AB i Kabelverket 2, även kallat Älvsjö 360. I och med uthyrningsaffären med Sigicom AB är fastigheten i det närmaste fullt uthyrd. Sigicom AB tillträder lokalerna den 1:a augusti.

– Det känns oerhört roligt att välkomna Sigicom som hyresgäst i Älvsjö 360. Även om fastigheten nu i det närmaste är fullt uthyrd fortsätter vi vårt långsiktiga arbete med att förädla området och se över utvecklingsmöjligheterna i linje med stadens vision för Älvsjö, säger Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter.

Fastigheten ligger i bästa kommunikationsläge i nära anslutning till Älvsjö Station och enkel access till såväl E4 som Huddingevägen. Profi Fastigheter förvärvade Kabelverket 2, som omfattar totalt 22 000 kvm kontorsyta och 350 garageparkeringsplatser, i september 2015. Övriga tongivande hyresgäster är Stockholm Stads idrottsförvaltning, Försäkringskassan, Anticimex och Gemalto.