8 november, 2016

Profi Fastigheter förvärvar stor utvecklingsfastighet i Tumba

Profi Fastigheter förvärvar fastigheten Tumba 7:150 omfattande 80 000 kvm lokalytor för bl.a. kontor, utbildning och industri samt 23 hektar mark. Säljare är Sveareal. Tillträde sker den 15 november. Största hyresgäst är Alfa Laval som bedriver verksamhet på fastigheten sedan 1960-talet. 

Fastigheten är strategiskt belägen med gångavstånd till Tumba Centrum och Tumba Station, en betydande knutpunkt för kollektivtrafik med pendeltåg och lokalbussar i södra Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsgrad på ca 90 procent, tongivande hyresgäster är utöver Alfa Laval, Riksantikvarieämbetet och Botkyrka Kommun.

Förvärvet genomförs i samarbete med Renger Investment Management (RIM), som också investerar i projektet. Samarbetet innebär vidare att Profi Fastigheter tillsammans med RIM kommer att driva och ansvara för det strategiska förvaltnings- och utvecklingsarbetet på fastigheten.

Profi Fastigheter ser goda möjligheter att tillsammans med Botkyrka kommun driva en stadsdelsutveckling av området som innefattas i kommunens översiktsplan som tät stadsbygd.

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter:

”Det här är ett jättespännande förvärv. Vi ser många möjligheter att utveckla fastigheten för befintliga verksamheter och parallellt driva det långsiktiga utvecklingsarbetet i linje med översiktsplanen för Tumba och med kommunens samhällsbyggnadsstrategi. Förvärvet är ytterligare ett led i att förstärka vår närvaro i södra Stockholm, där vi det senaste året gjort flera större förvärv om totalt 100 000 kvm.”