8 november, 2016

Profi Fastigheter förvärvar Nordic Forum i Kista

Profi Fastigheter förvärvar tomträtten till Borgarfjord 2, även känd som Nordic Forum, omfattande 44 000 kvm lokalytor för kontor samt ca 1 000 p-platser i garage. Förvärvet görs från SveaReal AB med tillträde 15 november.

Nordic Forum har ett utmärkt kommunikationsläge med gångavstånd från såväl Kista T-banestation som Helenelunds pendeltågsstation. Den stora mängden p-platser bidrar ytterligare till den höga tillgänglighetsnivån. Uthyrningsgraden uppgår till 50%.

Profi Fastigheter ser stor utvecklingspotential i området då Kista är definierat som en tyngdpunkt i Stockholms stads översiktsplan. Omdaningen och utvecklingen av Kista mot en levande blandstad samt utbyggnaden av tvärbanan till Helenelund stärker fastighetens strategiska läge ytterligare.

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter:

”Förvärvet av Nordic Forum är bolagets första i Kista och vi ser stora möjligheter att driva aktiv förvaltning parallellt som det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter. Omdaningen av Kista till en levande stad och den infrastrukturella utvecklingen som pågår passar en uthållig ägare som Profi”