1 oktober, 2015

Profi Fastigheter förvärvar Kabelverket 2 i Älvsjö

Profi Fastigheter förvärvar fastigheten Kabelverket 2 i Älvsjö från Valads fond NA2 Sweden AB med omedelbart tillträde. Fastigheten omfattar 22 000 kvm kontor och 350 parkeringsplats i garage.

Fastigheten, som ursprungligen uppfördes för Ericsson 1996, har en uthyrningsgrad på ca 85 procent med Stockholms stads idrottförvaltning, Försäkringskassan, Anticimex och Gemalto som tongivande hyresgäster.

–  Kabelverket är en modern fastighet med hög teknisk standard som blir ett starkt tillskott i vårt bestånd. Vårt fokus kommer primärt vara att förädla fastighetens kontorserbjudande och stärka områdets position som ett alternativ söder om Stockholm City. Älvsjö står inför en stark tillväxt med bl.a. flera tusen lägenheter planerade i närområdet och vi ser fram emot att engagera oss i områdets fortsatta utveckling, säger Thomas Sipos på Profi Fastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Sipos, vVD                               

e-post thomas.sipos@profi.se                                         

telefon 0709 806 606

Thomas Jonasson, Marknadschef                                    

e-post thomas.jonasson@profi.se                                    

telefon 0702 938 846

Om Profi Fastigheter:

Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Sveriges tillväxtregioner med fokus på Storstockholm. Beståndet uppgår till 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har 35 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort.

Bland Profi Fastigheters investerare återfinns bland andra Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Alecta, Sparinstitutens Pensionskassa (SPK), Postens Pensionsstiftelse, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Skandinaviska Enskilda Banken Pensionsstiftelse. www.profi.se