25 september, 2018

Profi avtalar med Haninge kommun om utveckling av Handenterminalen

Profi Fastigheter har tecknat ett intentions- och markanvisningsavtal med Haninge kommun för att möjliggöra utvecklingen av Handenterminalen. En gemensam utvecklingsidé har tagits fram för att öka de stadsmässiga kvaliteterna kring bolagets fastighet och samtidigt skapa förutsättningar för hundratals nya lägenheter.

Utvecklingsidén är framtagen utifrån Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och ska syfta till att området kring Handenterminalen blir hållbart, tryggt, moderniserat och stadsmässigt. Utvecklingsidén öppnar upp stadsbilden och skapar en värdig entré mot centrala Haninge, möjliggör bostadsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge samt skapar ytterligare förutsättningar för utökad handel och service. Kommunstyrelsen har även beslutat om planuppdrag för att utveckla en ny detaljplan för berörda fastigheter.

Profi Fastigheter förvärvade Handenterminalen i oktober 2016 och har sedan dess drivit ett aktivt utvecklingsarbete tillsammans med Haninge kommun och Wingårdhs Arkitektkontor. Fastigheten, som är integrerad med Haninges pendeltågsstation med 16 000 dagliga resenärer, omfattar totalt 35 000 kvm lokaler för kontor, skola och handel. 

– I en tid då arkitektur ofta handlar om att rama in kvarter är detta en helt unik fastighetsutveckling där vi skapar en helt ny siluett för Haninge. Att investera i förändringsområden och ta sig an oälskade fastigheter är en del av vår idé, och det här är en plats som har stor potential att blomstra, säger Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter.

– Haninge utvecklar en stadskärna som omfamnar de centrala platserna i kommunen. Nu när vi förverkligar idén om Haninge stad blir helheten allt viktigare, allt ifrån service, trygghet, tillgänglighet och upplevelser men också hur vår stadskärna gestaltas. Vårt samarbete med Profi och de övriga fastighetsägarna i Haninge visar hur långt man kan lyfta en plats. Från att vara undangömd och outnyttjad plats kommer vi nu få en öppen och attraktiv miljö där alla kan känna sig välkomna, säger Peter Jemtbring, Näringslivs- och utvecklingsdirektör Haninge kommun i en kommentar till de nya planerna.