8 februari, 2016

Partners Group investerar med Profi Fastigheter

Profi Fastigheter har refinansierat riskapitalet i en portfölj bestående av 10 fastigheter med Partners Group. Partners Group är en global kapitalförvaltare, som förvaltar ett totalt kapital på ca 450 miljarder kronor.

Den underliggande fastighetsportföljen utgörs av 10 fastigheter i Storstockholm med en total uthyrningsbar area om ca 100 000 kvm. Genom samarbetet med Partners Group har Profi Fastigheter säkrat riskapital för att kunna genomföra affärsplanerna för respektive fastighet i portföljen. Portföljen innehåller ett flertal utvecklingsfastigheter som kräver betydande investeringar över de kommande åren.

Thomas Sipos, VD, Profi Fastigheter:

”Vi glada över att få förtroendet att förvalta och vidareutveckla porföljen tillsammans med Partners Group. Samarbetet med Partners Group är en milstolpe för vår verksamhet då det ger oss tillgång till den internationella kapitalmarknaden”

Den seniora bankfinansieringen tillhandahölls av Swedbank AB (publ).

Rådgivare till Profi Fastigheter var Newsec Capital Markets och Glimstedt. Rådgivare åt Partners Group var EY, Wistrand och Leimdörfer.

För mer information, kontakta: 

Thomas Sipos, VD

thomas.sipos@profi.se

46 (0)709 806 606