18 september, 2023

Nu öppnar Revelops Öresundskontor

Revelop är en aktiv aktör på fastighetsmarknaden i de tre storstadsregionerna. De senaste åren har Revelop gjort ett flertal förvärv i Göteborgs- och Öresundsmarknaden där fastighetsbeståndet idag som omfattar cirka 200 000 kvadratmeter. Bolaget har därför beslutat att öppna ett kontor i Malmö.

– Det är viktigt för oss att ha lokal närvaro i de regioner vi verkar eftersom vi vill arbeta nära våra hyresgäster och fastigheter, säger Jonathan Oskarsson som är chef för Göteborgs- och Öresundsregionen.

Jonathan etablerade Revelops verksamhet i Göteborg under 2021 och flyttade nyligen ner till Malmö för att etablera det nya lokalkontoret. Kontoret i Malmö ligger i Västra Hamnen, ett område som har genomgått en transformation från nedgånget industriområde till en attraktiv stadsdel med hållbart helhetstänk.