12 oktober, 2023

Lyckat pilotprojekt i Haninge Central

Förra året genomförde Revelop ett pilotprojekt i samverkan med Haninge kommun och Centrum för AMP/Haninge entré. Syftet var att bidra till en mer kulturell, inkluderande och aktiv stadskärna. Projektet var lyckat och nu skrivs ett nytt kontrakt med konstnärsateljén till 2026.

Våren 2022 startade Revelop och Haninge kommun ett pilotprojekt inom social hållbarhet. Projektet sker inom ramen för det nationella projektet BoTryggt2030 och syftar till att möta dagens utmaningar samt skapa förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsplaneringsprocessen. Revelop och Haninge kommun engagerade Centrum för AMP/Haninge entré i projektet och skapade ett första initiativ.

Under sommaren samma år utlystes flera lokaler i Revelops fastighet Haninge Central, där kreatörer fick möjlighet att ansöka om ett gratis korttidskontrakt på sex månader. Syftet med initiativet var att kreatörerna skulle ge liv till Handen genom att skapa en mer kulturell och aktiv stadskärna som inkluderar de som bor och verkar i området.

– Social hållbarhet är en viktig del i Revelops ESG-arbete. Haninge Central samt de centrala delarna av Handen är under utveckling och ett nytt stadsrum växer fram. Det är kul att kreatörerna får fortsätta ge liv till platsen och ha en positiv inverkan på omgivningen, säger Linus Sjödin, förvaltningsansvarig på Revelop.

Nu, ett år efter starten skriver Revelop ett treårsavtal med konstnärsateljén, som även består av en dansstudio, där de får subventionerad hyra i utbyte mot att de fortsätter stärka interaktionen i området och bidra till liv och rörelse. Under året som varit har de gjort ett flertal framträdanden och utställningar samt samarbetat med Haninge entré. Ambitionen för de tre kommande åren är att skapa fler samarbeten med kreatörer inom andra kreativa områden och med Freezone, en annan hyresgäst i fastigheten. Freezone är en ungdomsverksamhet som ger unga möjlighet att engagera sig i artisteri, musikproduktion, film, foto och spoken word.