25 januari, 2018

InfraCity blir Bredden, 1 800 bostäder planeras

Nu byter InfraCity namn till Bredden. Det är startskottet för Profi Fastigheters utvecklingsplan för området där en ny levande stadsdel skapas och 1 800 nya bostäder planeras i vad som är Upplands Väsbys största utvecklingsprojekt på privat mark.

Profi Fastigheter förvärvade InfraCity 2013 och har sedan dess drivit ett visionsarbete med målsättningen utveckla dagens kontors- och handelsområde till en levande stadsdel genom att i en ny detaljplan omvandla befintliga outnyttjade byggrätter för kontor och handel till bostäder och service.

Profi Fastigheter har engagerat sig aktivt i framtagandet av en ny detaljplan tillsammans med Magnolia Bostad, en detaljplan som planeras att gå på plansamråd under kvartal 2, 2018. Byggstart är beräknad till 2020 och den färdiga stadsdelen bedöms stå klar 2030.

Att återskapa platsens ursprungliga namn, Bredden, har blivit en naturlig konsekvens i processen att skapa en ny och varierad stadsdel där människor ska kunna bo, leva och arbeta. Namnbytet är första steget i förvandlingen.

Profi Fastigheter är idag Upplands Väsby kommuns största privata fastighetsägare med närmare 200 000 kvm kontors- och handelsytor i Bredden, där 3 000 personer har sina arbetsplatser. 30 procent av den totala lönesumman som betalas ut i kommunen kommer från företag i Bredden.

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter:

Utvecklingen av Bredden kommer att skapa stora mervärden för kommunen. Vårt mål är att omvandla området till en myllrande och levande stadsdel. Just den omvandlingen har inte gjorts på många ställen i världen. Ofta byggs bostäderna först och sedan handelsområdet. Här gör vi precis tvärtom.”

Läs mer om Bredden på www.nyabredden.se.