7 juni, 2016

Grönt ljus för bostäder i Turbinhallen

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt medger inte prövningstillstånd avseende överklagandet av bygglov för Profi Fastigheters och SSM´s bostadsprojekt Turbinhallen i Järla Sjö, Nacka. Därmed har bygglovet vunnit laga kraft och kan inte överklagas.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka Kommun beviljade i april 2015 bygglov och godkände därmed Profi Fastigheters och SSM´s förslag att bygga om Centralkvarteret i Järla Sjö till bostäder. Beslutet har överklagats i flera instanser men nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att man inte kommer ge ärendet prövningstillstånd.

Projektet innebär att Centralkvarterets industrikaraktär bevaras samtidigt som mer än 200 moderna bostäder med unik karaktär skapas tillsammans med skola och verksamhetslokaler i det som tidigare var Stockholm Modecenters lokaler.

– Vi är mycket glada över beskedet från Mark- och miljööverdomstolen som innebär att vi kan gå vidare med genomförandet av detta fantastiska projekt och bidra till bostadsbyggandet i Nacka, säger Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter.

– Intresset från bostadsköpare har varit extremt stort och de 200 lägenheterna såldes slut på minimal tid, säger Mattias Roos, VD SSM.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter

thomas.sipos@profi.se

+46 709-806 606

Mattias Roos, VD SSM

mattias.roos@ssmfastigheter.se

+46 706-185 199

Om Profi Fastigheter

Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har drygt 30 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort. Se www.profi.se för mer information.

Om SSM Holding AB (publ)

SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM har idag en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är enkel: vi ska utveckla Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens stockholmare. Morgondagens stockholmare är enkelt beskrivet någon som värdesätter stadens puls, närhet till kommunikationer och en flexibel och yteffektiv bostad. Under 2015 startade bolaget byggnation av totalt ca 547 stycken lägenheter. Se www.ssmfastigheter.se för mer information.