23 september, 2021

Gemensam handlingsplan för Kista som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm

Gemensam handlingsplan för Kista som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm

Stockholm, 23 september: Nu inleds arbetet med att utveckla Kista till en levande blandstad och destination. Tillsammans med Stockholm stad, Region Stockholm, KTH och Stockholms universitet har ledande företag i Kista tagit fram en gemensam handlingsplan. Här skapas förutsättningar för 8 000 nya arbetstillfällen och 8 000 nya boende.

Satsningen bygger vidare på Kistas fokus inom tech och telekom. Samtidigt öppnas stadsdelen upp för nya företag och boende. Framtidens Kista blir en stadsdel som ligger i framkant och som ständigt förnyar sig med nya utvecklingsmöjligheter för människor och företag.  Här sker en utveckling som stärker Kistas roll som kreativt nav och tillväxtmotor i norra Stockholm.

Satsningen är ett resultat av ett omfattande strategiarbete som bedrivits i samarbete mellan olika intressenter. I arbetet har fastighetsbolagen Vasakronan, Corem/Klövern, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg tillsammans med Ericsson, KTH, Stockholm Universitet, Stockholms stad, Region Stockholm och Kista Science City AB deltagit.

Tillsammans har dessa aktörer utvecklat en gemensam vision och handlingsplan för Kista. Planen är långsiktig och sträcker sig fram till 2035, men arbetet börjar här och nu. Under det första året planeras 100 olika händelser i Kista som syftar till att skapa synlig förändring direkt. Det planeras för alltifrån konstprojekt som bygger på tech från bolagen i Kista, matfestivaler som visar på närområdets rika matkultur och community-träffar där olika bolag och individer får möjlighet att träffas och bygga gemenskap.

Illustrationen framtagen av Gehl