29 mars, 2019

Earth Hour 2019

Förlusten av biologisk mångfald är en ödesfråga som Världsnaturfonden, organisationen bakom Earth Hour, i år riktar ljuset på. På Profi Fastigheter bestämde vi oss för ett år sedan att bidra till den biologiska mångfalden genom att placera ut bikupor på några av våra fastigheter.

Under 2018 hade våra bisamhällen 200 000 bin som svärmade runt våra fastigheter i Bredden, Kista och Tumba. I år utökar vi med ytterligare 80 000 bin och etablerar ett nytt bisamhälle i Älvsjö.

Våra bin bidrar till ökad pollinering, vilket under 2018 gav oss 114 kg närproducerad färdig honung.

Glöm inte att släcka lamporna under Earth Hour på lördag kl 20:30 – 21:30. I sociala medier diskuterar och följer vi Earth Hour under hashtaggen #Connect2Earth.