21 september, 2022

”Det byggs för mycket nytt”

Revelops koncernchef Thomas Sipos blev nyligen intervjuad av Dagens industri. I artikeln lyfts ämnen som hållbarhet, kontor och hur Revelop arbetar.

”Vi investerar bara i befintliga fastigheter, vi är inte en utvecklare som köper mark och bygger nytt. Vi vill förädla det som finns idag. 90 procent av alla byggnader 2050 finns redan vilket betyder att vi måste fokusera mer på att ta hand om och utveckla det befintliga beståndet, snarare än att bygga nytt.”

”Många kommuner runt om i Sverige tävlar om att ge markanvisningar till stora industribyggen och logistikanläggningar där man skövlar skog och måste dra fram ny infrastruktur. Det är inte speciellt hållbart i längden, utan istället i så stor utsträckning som möjligt använda den redan planlagda marken för den typen av etableringar.”

”Många fastigheter vi köper har eftersatt underhåll. Historiskt har vi investerat och lyckats sänka energiförbrukningen med runt 25 procent. Nu rullar vi ut ett AI-baserat optimeringssystem från Myrspoven som visar på makalösa resultat på kort tid där vi ser oss kunna minska förbrukningen med 40-50 procent i fastigheterna.”

”Inom kontorssegmentet finns det ett gammalt bestånd som är underinvesterat under väldigt lång tid och samtidigt bygger man väldigt mycket nytt istället. Och så flyttar hyresgästerna runt mellan projekten. Det är verkligen inte hållbart.”

”Sveriges kontorsmarknad skiljer sig väsentligt mot hur den ser ut internationellt. Här har vi jobbat flexibelt mycket längre och vi har skapat kontorsmiljöer som är relevanta och attraktiva där vi haft medarbetarna i fokus. Framför är allt innerstadsmarknaden fortsatt eftertraktad där man alltmer designar kontoren som en form av showroom för sina anställda. Man trycker in en väldig mängd personer på kontoren, med ner mot åtta kvadratmeter per anställda vilket är nyckeltal som skvallrar om en extrem täthet. Det innebär att alla inte kan vara där samtidigt. Det där är inte bra på sikt.”

Läs artikeln i sin helhet