6 april, 2016

Biltema etablerar ett större modernt varuhus i Bredden/InfraCity

Biltema har tecknat avtal med Profi Fastigheter om etablering av ett ca 8 000 kvm stort varuhus i Bredden/InfraCity som därmed blir kedjans hittills enskilt största enhet. Etableringen möjliggörs genom att Profi Fastigheter avyttrar fastigheterna Remmen 1 och Grimsta 7:3 väster om E4:an till Biltema.

Varuhuset blir Biltemas andra i norra Stockholm, med bästa skyltläge utmed E4:an där 80 000 fordon passerar varje dygn. Enligt Biltemas egna beräkningar estimeras varuhuset generera ca 1 miljon besökare årligen.

Att formera och bygga starka branschbaserade handelskluster inom bland annat bil, fritid, hem och bygg är en medveten strategi från Profi Fastigheter för Bredden/InfraCity.

Anneli Borg Lundgren, VD Biltema:

”Det viktiga för oss är att vi kan etablera oss i ett bra och trafikorienterat läge med bra synlighet. Varuhuset har stor potential att bli en riktigt stor enhet med tanke på det all trafik som rör sig i området. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Profi Fastigheter hittills och ser med förväntan på den fortsatta utvecklingen av området.”

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter:

”Att Biltema väljer att etablera sig i Bredden/InfraCity är ytterligare ett bevis på det starka detaljhandelsläget. Biltema blir ett välkommet tillskott till vårt i övrigt breda handelsutbud och ligger i linje med vår utvecklingsplan att stärka platsen som kluster för branscher inom bland annat hem och fritid.”

Biltema grundades 1963 och har idag 126 varuhus i Norden med en omsättning på ca 10 miljarder SEK. Genom att erbjuda ett brett sortiment för hela familjen med över 19 000 artiklar uppfyller Biltema sin vision om att skapa en rikare fritid för kunderna. Den framtida expansionstakten innebär att det varje månad öppnar ett nytt Biltema i något av de fyra Nordiska länderna.

Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har drygt 30 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort.