13 oktober, 2016

Aros Bostad och Profi Fastigheter i samarbete kring Danderyds största bostadsprojekt

Aros Bostadsutveckling AB och Profi Fastigheter har avtalat om att samarbeta avseende utvecklingen av cirka 400 lägenheter i Danderyds största bostadsutvecklingsprojekt. Målsättningen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i bästa kommunikationsläge i Östra Mörbylund, strax söder om Danderyds sjukhus.

Profi initierade 2011 ett utvecklingsförslag för bolagets fastigheter Sjukhuset 9 & 10 samt kommunens fastighet Sjukhuset 4 i Östra Mörbylund. Tillsammans med Danderyds kommun har Profi arbetat med en ny detaljplan för området i syfte att skapa ett attraktivt och hållbart bostadsutvecklingsprojekt. Detaljplanen omfattar byggrätter för cirka 32 400 kvm ljus BTA, motsvarande cirka 400 bostäder, och har varit på granskning under sommaren 2016. Antagande beräknas under 4:e kvartalet 2016. Aros Bostad räknar med att byggstart av första etappen kan ske under 2017.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB:

”Vi är mycket glada att få genomföra detta bostadsprojekt. Läget är mycket lämpligt för bostadsutveckling, med mycket goda kommunikationer samt närhet till både Stockholms innerstad, service, handel och grönområden. Med bussar, tunnelbana och Roslagsbanan i omedelbar närhet blir detta ett mycket attraktivt och välbeläget bostadsområde för såväl familjer som unga vuxna.”

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter:

”Vi ser fram emot samarbetet med Aros Bostad kring Danderyds största bostadsutvecklingsprojekt. Tillsammans med kommunen har vårt gemensamma mål varit att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde med goda kvalitéer. Det känns extra tillfredsställande att projektet inte tar några gröna ytor i anspråk och ändå tillför så många nya bostäder till kommunen, vilket är helt i linje med vår långsiktiga hållbarhetsstrategi kring samhällsbyggnad.”

Olle Reichenberg (M), Kommunstyrelsens ordförande Danderyd:

”Utvecklingen av Östra Mörbylund innebär ett viktigt och välkommet tillskott av ca 400 nya bostäder i Danderyds kommun. Särskilt glad är jag åt det stora inslaget av lägenheter för unga vuxna. Projektet kommer dessutom att ge dem som redan idag bor i området bättre boendemiljö, genom att den nya bebyggelsen skärmar av bullret från E18.”

Kontaktuppgifter:

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter

0709 806 606

thomas.sipos@profi.se

Samir Taha, VD/Partner Aros Bostadsutveckling AB

0705 533 313

samir.taha@arosbostad.se

 

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i ett 20-tal projekt med en total area om cirka 200 000 kvm och en total investeringsvolym om cirka SEK 6 miljarder. Aros Bostad har i portföljen cirka 3 000 byggrätter i olika skeden från produktion till detaljplaner under framtagande. Läs mer på www.arosbostad.se

Profi Fastigheter är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Profi Fastigheters bestånd omfattar ett 30-tal fastigheter i sjutton områden med en total yta på ca 530 000 kvm, samt närmare 300 000 kvm under utveckling. Profi Fastigheter verkar för en positiv utveckling av de områden där vi engagerar oss. Det innebär samarbete och nära dialog med hyresgästerkommuner, bostadsutvecklare och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen. Läs mer på www.profi.se