6 juli, 2023

Revelop tar nästa steg på resan mot nettonoll

Revelop antogs nyligen till FN:s Global Compact Climate Ambition Accelerator program. Programmet syftar till att förse dess medlemmar med kunskaper och färdigheter för att sätta ambitiösa klimatmål för att nå nettonollutsläpp.

I juni blev det klart att Revelop har antagits som deltagare i FN:s Global Compact Climate Ambition Accelerator program.

– Vi är förväntansfulla inför uppstarten av programmet och är övertygade om att den här kontexten kan hjälpa oss att öka omställningstakten ytterligare, säger Anna Brännström, Head of ESG and Impact på Revelop.

 

Initiativet är ett sexmånaders acceleratorprogram för medlemmar i FN:s Global Compact som vill accelerera sitt arbete med att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål och skapa en tydlig väg för organisationens övergång till nettonoll. Arbetet leds av FN:s Global Compact och syftar till att skala upp klimatåtgärder för företag i alla storlekar, sektorer och regioner. Detta ska leda till meningsfulla åtaganden samt att gemensamt minska utsläppen i större skala.

– Vi har klimatmålen väl förankrade i vår affärsmodell och har redan idag ambitiösa planer för framtiden. Komplexiteten i att driva en transformativ affärsmodell där vi tar våra tillgångar från brunt till grönt och samtidigt linjera med absoluta mål är däremot administrativt utmanande. Detta hoppas vi kunna få hjälp att adressera under programmets gång, säger Anna Brännström.