20 juni, 2023

Revelop ger fastigheter nytt liv – med AI och smart teknik

Dagens industri intervjuade nyligen Anna Brännström, Head of ESG & Impact och Calle Henriksson, Head of PropTech & Digitalisation om Revelops arbete med ny teknik och hållbarhet.

Fastighetsbolaget Revelop bygger inte nytt. Istället omvandlar de befintliga byggnader, för att bidra till den gröna omställningen. Varje fastighet Revelop förvärvar genomgår en hållbar resa – från brun till grön. Med hjälp av senaste tekniken skapas attraktiva, klimatoptimerade och hälsosamma platser där folk vill vara.

Sveriges fastigheter står för en femtedel av landets koldioxidutsläpp. Här har fastighetsbranschen en viktig uppgift, att se över både byggnadens drift och den inbäddade koldioxid som finns i materialet genom att återanvända redan befintligt byggnadsbestånd.

– Vår affärsidé handlar om att förvärva oälskade byggnader och transformera dem till attraktiva platser. Vi tror på att återutveckla och ge fastigheter nytt liv. Vi gör det med hjälp av den senaste tekniken och vi exploaterar aldrig grönytor. Vårt sätt att jobba har visat sig vara mycket positivt både för miljön, hyresgäster och samhället i stort, säger Anna Brännström som är chef för hållbar utveckling på Revelop.

Genom att förlänga livet på byggnader bidrar Revelop till bättre resursanvändning och ett minskat klimatavtryck samtidigt som man undviker de stora negativa effekter som rivning och exploatering av ny mark innebär.

AI flyttar in 

Revelops medarbetare är starkt engagerade i ny teknik, därför var de tidigt ute med att ta hjälp av AI i energioptimeringen.

– Vi har följt proptechutvecklingen länge och för några år sedan ansåg vi att AI-tekniken var redo. Vi är övertygade om att detta är framtiden och kan efter två års användning se mellan 15-40 procents energibesparing i våra fastigheter, säger Calle Henriksson, chef för proptech och digitalisering på Revelop.

Det tar tre månader innan AI:n lärt sig byggnaden. Tekniken reagerar sedan snabbt på förändringar och håller en optimal nivå på värme och ventilation, vilket bidrar till att spara energi samt att optimera komfort och produktivitet för dem som vistas i fastigheten.

– Revelop arbetar med affärsplaner i varje projekt. Det är en stor fördel då det innebär att vi kan investera direkt och därför kan se till att AI:n är igång redan inom ett halvår, säger Calle Henriksson.

Mot netto noll

Revelop investerar även i solenergi och installerar solcellsanläggningar på byggnadernas tak. Även värmeåtervinning är centralt. Ett exempel är fastigheten på Brommaplan, där överskottsvärme från Coopbutikens kylmaskiner används för att värma huset. Räkningen från fjärrvärmebolaget har minskat med nästan 90 procent.

– Vi har kommit en bra bit på vägen för att nå nettonollutsläpp. Vi ser också att hållbarhet går hand i hand med lönsamhet. Det är roligt att vi som är ett litet bolag kan vara med och driva utvecklingen framåt, säger Anna Brännström.

Läs artikeln i sin helhet