15 september, 2022

Revelop förvärvar blandfastighet på 14 000 kvadratmeter i snabbväxande delmarknad i Göteborg

Stockholm, 15 september: Revelop förvärvar Sörred 8:5, en blandfastighet på drygt 14 000 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i snabbväxande och industritunga Torslanda. Förvärvet stärker Revelops position som betydande fastighetsägare i Göteborg.

Med förvärvet fortsätter Revelop arbeta efter sin strategi att investera i delmarknader som är under strukturell tillväxt. Delmarknaden Torslanda är ett strategiskt utvecklingsområde och ett viktigt nav för industri och forskning i Göteborgsregionen. Torslandas utveckling gynnas av närliggande områden under stark utveckling som Arendal, Backaplan, Sörred Logistikpark och Hisingen Logistikpark.

– Trots rådande marknadsläge fortsätter vi att vara aktiva och fokuserar på våra prioriterade delmarknader. Torslandaområdet växer snabbt drivet av de stora infrastrukturprojekt som genomförs i regionen och planerade investeringar för att accelerera elektrifieringen av vårt samhälle, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

Sörred 8:5 omfattar en total uthyrningsbar yta på 14 256 kvadratmeter. Fastigheten används idag huvudsakligen för industri, kontor och samhällsverksamhet. Revelop ska ompositionera fastigheten genom upprustning av befintliga byggnader och utveckling av outnyttjade byggrätter. Fastigheten kommer i Revelops ägo även att genomgå en hållbarhetsresa från brun till grön.

Det aktuella förvärvet av blandfastigheten Sörred 8:5 stärker Revelops position som betydande fastighetsägare i Göteborg ytterligare. Revelops fastighetsportfölj i Göteborg omfattar nu 23 fastigheter med en totalt yta på drygt 150 000 kvadratmeter.

– Genom omfattande utvecklingsarbete skapas en förstklassig, attraktiv och hållbar fastighet för lager och lätt industri. Vi kommer även att etablera vårt egenutvecklade co-workingkoncept, C/O Workspace i fastigheten. Befintliga byggnaders livslängd förlängs, markanvändningen effektiviseras och vi skapar samtidigt en mer attraktiv mångsidig stadsmiljö med minskad klimatpåverkan, säger Thomas Sipos.

Revelop genomför, liksom för alla sina fastigheter, en omfattande ESG-plan som inkluderar miljöcertifieringen BREEAM In-Use, investeringar i ny teknik som solpaneler, laddstationer och installation av AI-system i syfte att minska energiförbrukning och CO2-utsläpp motsvarande cirka totalt 50 ton per år.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Sipos, koncernchef, Revelop
tel: 070-980 66 06
mail:
thomas.sipos@revelop.se

Erik Visteus, Head of Investor Relations, Revelop
tel:
+46 (0)768 944 576
mail:
erik.visteus@revelop.se

Om Revelop
Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 570 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 8,8 miljarder kronor.