20 december, 2021

Revelop fortsätter förvärvsintensivt år med fyra nya förvärv

Stockholm, 20 december: Revelop har tecknat avtal om förvärv av fyra fastigheter på totalt 12 000 kvadratmeter i fyra separata affärer. Samtliga fastigheter har stor utvecklingspotential och ligger i Edsberg i Sollentuna, Triangeln i centrala Malmö samt Arendal och Åbro i Göteborg. Förvärven innebär att Revelop under 2021 inom sin femte fastighetsfond har förvärvat totalt 24 fastigheter med en sammanlagd yta på 105 000 kvadratmeter till ett värde av 1,2 miljarder kronor.

Revelop arbetar efter ett utpräglat hållbarhetskoncept för att förädla och utveckla kommersiella fastigheter i Sveriges tre storstadsområden. Det innebär dels att Revelop tar sina fastigheter på en hållbarhetsresa från brunt till grönt, dels att bolaget investerar i områden och fastigheter i behov av förändring.

-Genom de senaste förvärven fortsätter expansionen i våra strategiska delmarknader, som präglas av stark underliggande tillväxt och ett allmänt förändringstryck. Vi följer den utstakade vägen och skapar långsiktigt hållbara fastigheter med utpräglad ESG-profil, säger Revelops Koncernchef Thomas Sipos.

De aktuella förvärven omfattar totalt fyra fastigheter: Ekplantan 1 i Edsberg i Sollentuna, Norsen 12 vid Triangeln i Malmö samt Arendal 9:1 och Syrgasen 3 belägna i Göteborg. Fastigheternas användning består idag till lika delar av industriell verksamhet och kontor.

Potentialen i fastigheterna är god och huvudfokus är aktiv förvaltning med inriktning på förädling och förbättrad uthyrningsgrad samt investering i energioptimering. Några av fastigheterna har stora vakanser med god potential för mer omfattande förädling och utveckling. De främsta förutsättningarna för utveckling ligger dock i att verka för ändrad användning i framtiden i linje med vad samhället efterfrågar i fråga om lokaler och tjänster. I två av fastigheterna finns planer på att etablera C/O-anläggningar – Revelops egenutvecklade coworking-koncept.

Revelop, som i början av året stängde sin femte fastighetsfond med drygt två miljarder kronor i utfästelser, fortsätter att hålla en hög förvärvsaktivitet. Så här långt under 2021 har Revelop i 14 separata affärer förvärvat 24 fastigheter med en total yta på 105 000 kvadratmeter och en total förvärvsvolym om 1,2 miljarder kronor. Därtill kommer pågående affärer under slutförhandling ytterligare att bidra till att väsentligt växa portföljen innan året är slut.

Affärsplanerna för Revelops fastigheter innebär också omfattande ESG-initiativ vilket leder till minskad energiförbrukning och lägre CO2-utsläpp. Bolaget genomför därför omfattande investeringar i ny teknik såsom solceller, AI – automatiserade styrsystem, bergvärme, ackumulatortankar och värmepumpar. Totalt innebär de investeringar som görs en beräknad minskning av CO2-utsläppen om 39 ton per år.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Sipos, Koncernchef, Revelop, tel: 070-980 66 06,
mail: thomas.sipos@revelop.se

Om Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Bolaget rankas som en av världens bäst presterande fastighetsfondsförvaltare vad gäller stabil utveckling över tid. Fastighetsbeståndet omfattar 510 000 kvadratmeter och värdet uppgår till 7 miljarder kronor.