1 februari, 2016

Profi Fastigheter växer och tillsätter tre nya tjänster

I linje med Profi Fastigheters strategi att förvalta, förädla och utveckla fastighetsbeståndet i egen regi förstärks organisationen med tre nya medarbetare.

Cecilia Gynnerstedt har anställts som Redovisningschef. Cecilia innehar en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholm Universitet och kommer närmast från Alecta.

Mathias Björkman har anställts som Förvaltare. Mathias innehar en magisterexamen i företagsekonomi från Mälardalens Högskola i Västerås och kommer närmast från motsvarande roll på Balder.

Erik Waldén har anställts som Analytiker i Profi Fastigheters transaktionsteam. Erik är högskoleingenjör inom byggnadsteknik och har även en masterutbildning inom Real Estate and Construction Management från KTH.