9 december, 2016

Profi Fastigheter hyr ut stort i Bredden/InfraCity

Profi Fastigheter har tecknat hyresavtal med Philips respektive Polisen i Bredden/InfraCity. Uthyrningsaffärerna omfattar totalt 2 000 kvm kontorslokaler, fördelade på ca 1 000 kvm för respektive hyresgäst. 

Uthyrningen till Philips innebär att bolaget etablerar utbildningsverksamhet inom affärsområdet Medical Products till InfraCity med tillträde under kvartal 1 2017. Polisen sametablerar utredningsverksamheten för Sollentuna och Upplands Väsby genom att hyra drygt 1 000 kvm ändamålsenliga kontorslokaler.

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter:

”Det här är två strategiskt viktiga uthyrningar som på flera sätt stärker platsen och bidrar positivt till övriga hyresgästers verksamheter i Bredden/InfraCity. Tillsammans med tidigare uthyrningar har vi under året genomfört kontorsetableringar omfattande mer än 5 000 kvm, motsvarande närmare 300 arbetsplatser.” 

 

För mer information, kontakta: 

Thomas Sipos, VD

thomas.sipos@profi.se

46 (0)709 806 606

Thomas Jonasson, Marknadschef

thomas.jonasson@profi.se

46 (0)702 938 846 

Om Profi Fastigheter: Profi Fastigheter är en aktiv förvaltare och utvecklare av kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Vårt bestånd omfattar ett 25-tal fastigheter i sexton områden med en total yta på ca 500 000 kvm samt närmare 300 000 kvm under utveckling. Vi verkar för en positiv utveckling av de områden där vi engagerar oss. Det innebär samarbete och nära dialog med hyresgäster, kommuner, bostadsutvecklare och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen. Läs mer på www.profi.se