22 oktober, 2015

Profi Fastigheter hyr ut 4 000 kvm till Arkitektkopia i Ulvsunda.

Arkitektkopia AB har tecknat långt avtal om att hyra drygt 4 000 kvm av Profi Fastigheter i Ulvsunda för sitt svenska huvudkontor samt som produktionsanläggning för Stockholmsmarknaden.

Arkitektkopia flyttar sitt svenska huvudkontor samt stora delar av sin produktion i Stockholm till fastigheten Magneten 18 i Johannesfred, Ulvsunda. Profi Fastigheter genomför betydande hyresgästanpassningar för Arkitektkopia som tillträder lokalerna 1/7-2016. En bidragande orsak till valet av Magneten 18 är det optimala läget, med närhet till spårbunden kollektivtrafik, Bromma flyg och god tillgänglighet med bil samt möjlighet att effektivisera verksamheten inom lokalen.

–  Vi är väldigt nöjda att Arkitektkopia valt vår fastighet för sin långsiktiga etablering i Stockholm och vi ser fram emot att utveckla fastigheten för deras behov, säger Sara Jacobsson, förvaltningschef Profi Fastigheter.

Profi Fastigheter förvärvade Magneten 18 2012 och har sedan dess genomfört såväl betydande uthyrningar som omfattande investeringar i drift och miljö.

För ytterligare information kontakta:

Sara Jacobsson, förvaltningschef    

telefon 0703 714 250 

e-mail: sara.jacobsson@profi.se

Thomas Jonasson, marknadschef                               

telefon 0702 938 846

e-mail: thomas.jonasson@profi.se