16 december, 2015

Profi Fastigheter förvärvar 14 000 kvm i Sollentuna

Profi Fastigheter förvärvar Norrvikens Företagspark i Sollentuna från Valads fond NAPF Sweden AB. Förvärvet omfattar sju tomträtter om totalt 14 000 kvm kontor samt tomtmark inkluderande 236 parkeringsplatser.

Tomträtterna, med beteckningarna Nattvakten 3, 5, 6, 7, 8, 9 & 10, är strategiskt belägna i direkt anslutning till Norrvikens pendeltågsstation. Norrvikens Företagspark har ett 50-tal hyresgäster från många olika branscher. Profi tillträder fastigheterna 30/12 – 2015.

– Genom förvärvet av Norrvikens Företagspark stärker vi Profi Fastigheters hyresgästerbjudande i norra Stockholm ytterligare. Vi ser läget som oerhört intressant, såväl närheten till spårbunden kollektivtrafik som de utvecklingsmöjligheter området medger, säger Thomas Sipos på Profi Fastigheter.