28 augusti, 2019

Hälsosammare och hållbarare närmiljöer

Nu gör vi våra hyresgästers närmiljöer ännu hälsosammare genom att införa en rökfri zon runt våra fastigheter.

Från den 2019-07-01 är det enligt lag förbjudet att röka utomhus i anslutning till vissa verksamheters entréer. För att bidra till bättre, hälsosammare och hållbarare närmiljöer har Profi Fastigheter beslutat att införa en rökfri zon 10 meter från våra fastigheter.