14 juni, 2023

”AI transformerar äldre fastigheter – för ett hållbart samhällsbygge”

Revelops Head of PropTech & Digitalisation, Calle Henriksson blev intervjuad tillsammans med impactbolaget Myrspoven i Svenska Dagbladet.

I intervjun lyfts det att en stor del av världens koldioxidutsläpp kommer från fastighetsbranschen. Calle berättar om hur Revelop använder Myrspovens myCore AI för att modernisera och förlänga livet på våra fastigheter. Myrspoven är ett svenskt impactbolag som energioptimerar byggnader med hjälp av AI-teknik kopplad mot styrsystem för el, värme, kyla och ventilation.

Vi brukar säga att vi tar gamla, bortglömda bruna fastigheter och gör dem gröna, säger Calle Henriksson, chef för Proptech & Digitalisering på Revelop. Ur ett livscykelperspektiv är det bättre än vad till och med en ny, grön byggnad är.”

För att kunna miljöcertifiera en gammal fastighet enligt dagens hållbarhetskrav behöver de största energiuttagen ses över. Genom att använda låta AI få tillgång till data från byggnadens styrsystem kan AI:n lära sig hur den ska optimera inomhusklimatet i byggnaden.

”I de fastigheter där myCoreAI varit igång i två år har vi åstadkommit energibesparingar med 15-40 %, säger Calle. Allteftersom AI:n lär sig så blir resultaten bara bättre. Installerar du myCoreAI i dag kan du räkna med payback inom 1-1,5 år.”

Läs intervjun i helhet här