Just nu söker vi

Forma framtiden med oss

Vi på Revelop har som målsättning att driva fastighetsbranschen i en mer hållbar riktning. Och vi tror att det arbetet börjar med att hitta rätt medarbetare – som är drivna och har fokus på affären, men avstår de vassa armbågarna. Tillsammans skapar vi hållbara värden genom aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter. Den bärande idén är att investera i fastigheter där vi kan skapa värde – för oss och våra kunder så väl som samhället i stort.

Forma framtiden med oss

Vi på Revelop har som målsättning att driva fastighetsbranschen i en mer hållbar riktning. Och vi tror att det arbetet börjar med att hitta rätt medarbetare – som är drivna och har fokus på affären, men avstår de vassa armbågarna. Tillsammans skapar vi hållbara värden genom aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter. Den bärande idén är att investera i fastigheter där vi kan skapa värde – för oss och våra kunder så väl som samhället i stort.

Vårt team

Revelop består av omkring 35 medarbetare, jämnt fördelat mellan kvinnor och män med en medelålder strax över 40 år. När vi letar kollegor söker vi människor som är extremt kompetenta på sitt fält, men samtidigt har en kommersiell förståelse för hela verksamheten – helt enkelt en kombination av djup och bredd.

Vårt team

Revelop består av omkring 35 medarbetare, jämnt fördelat mellan kvinnor och män med en medelålder strax över 40 år. När vi letar kollegor söker vi människor som är extremt kompetenta på sitt fält, men samtidigt har en kommersiell förståelse för hela verksamheten – helt enkelt en kombination av djup och bredd.

Hållbart hela vägen

Att vi mår bra gör vårt arbete bättre, därför stannar inte vår syn på hållbarhet vid våra fastigheter – vi ser till att erbjuda goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom både friskvård och träning. För att kunna jobba tightare och effektivare ser vi till att lära känna varandra bättre genom resor och aktiviteter.

Att du kan prestera är ett grundkrav, men viktigast av allt är din personlighet: vi ser det som avgörande att vi tillsammans ska skapa positiv energi, vara stolta över vad vi gör och trivas med varandra. Därför ser vi till att dela med oss av våra kunskaper och stötta varandra när vi stöter på utmaningar.

Hållbart hela vägen

Att vi mår bra gör vårt arbete bättre, därför stannar inte vår syn på hållbarhet vid våra fastigheter – vi ser till att erbjuda goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom både friskvård och träning. För att kunna jobba tightare och effektivare ser vi till att lära känna varandra bättre genom resor och aktiviteter.

Att du kan prestera är ett grundkrav, men viktigast av allt är din personlighet: vi ser det som avgörande att vi tillsammans ska skapa positiv energi, vara stolta över vad vi gör och trivas med varandra. Därför ser vi till att dela med oss av våra kunskaper och stötta varandra när vi stöter på utmaningar.

Våra kärnvärden

Engagemang och glädje

Vi på Revelop delar ett starkt engagemang för vår verksamhet och det vi försöker uppnå. Det handlar om att vi gör vårt bästa för att dela med oss av kunskap, erfarenhet och energi – till hyresgäster, samarbetspartners, investerare och kollegor. Möter vi motstånd tar vi i lite mer, ställs vi inför svårigheter söker vi nya vägar. Vi trivs tillsammans och har kul på jobbet.

Respekt och affärsmässighet

Affärsmässighet handlar för oss om att förstå sin egen roll, våra hyresgästers behov, våra investerares förväntningar och vår affärsidé – och sedan kunna omsätta detta till handling för att bygga ett starkare företag. Allt vi gör, gör vi för verksamhetens bästa. Vår verksamhet präglas av hög moral och full transparens: Medarbetare, hyresgäster, investerare och andra samarbetspartners ska alltid mötas med lyhördhet och förståelse, men också av uppriktighet och tydlighet.

Utveckling och kompetens

På Revelop finns många av branschens främsta. Här finns möjligheter att växa – som individ och med företaget. Vi är djupt intresserade av fastigheter och kan fastighetsbranschen utan och innan. Vår kunskap om, och förståelse för förändringar, i fastighetsbranschen, näringslivet och samhället gör att vi ligger steget före och är beredda att hitta nya lösningar. Vi är aldrig nöjda utan vill alltid bli bättre. När vi mobiliserar varje medarbetares unika kompetens och erfarenhet till ett gemensamt agerande är vi som bäst, ett svårslaget lag.

Våra fastigheter