Skapa en hållbar
karriär på Revelop

Just nu söker vi

Forma framtiden
med oss

Vi på Revelop har som målsättning att driva fastighetsbranschen i en mer hållbar riktning. Vi är övertygade om att det arbetet börjar med att hitta rätt medarbetare – de som är drivna och har fokus på affären, men avstår de vassa armbågarna. Tillsammans skapar vi hållbara värden genom aktiv förvaltning och utveckling. Den bärande idén är att vi investerar i fastigheter där vi kan skapa värde – både för oss och våra kunder, så väl som samhället i stort.

Vi är omkring 45 anställda, med stor mångfald. Våra medarbetare rekryteras såväl för sin unika specialistkompetens som sin kommersiella förståelse för hela verksamheten – helt enkelt en kombination av djup och bredd. När vi letar kollegor söker vi efter människor med olika personligheter, men gemensamt söker vi efter ett väldigt starkt driv, högt engagemang och en stark affärsmässighet. Tillsammans skapar vi energi, vi är stolta över vad vi gör och vi har kul på jobbet.

Hållbart hela vägen

Att vi mår bra gör vårt arbete bättre, därför stannar inte vår syn på hållbarhet vid våra fastigheter – vi ser till att erbjuda goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom både friskvård och träning. Men också genom olika gemensamma aktiviteter såsom resor tillsammans, fester och spännande möten. Vi delar med oss av våra kunskaper och stöttar varandra när vi stöter på utmaningar. Våra medarbetare erbjuds också att engagera sig i olika aktiviteter för social hållbarhet. Att lyssna på våra medarbetare är avgörande för vår framgång, så förutom olika former av möten och samtal gör vi flera pulsmätningar per år.

Möt våra kollegor

Research & Transactions

Q&A

Felix Estréus

Aktiv förvaltning

Q&A

Mathias Björkman

Real Estate Developer

Q&A

Anna Haraldsson

47
anställda
3
kontor
Eze/Nice Frankrike
Senaste
företagsresan

Våra kärnvärden

Engagemang och glädje

Vi på Revelop delar ett starkt engagemang för vår verksamhet och det vi försöker uppnå. Det handlar om att vi gör vårt bästa för att dela med oss av kunskap, erfarenhet och energi – till hyresgäster, samarbetspartners, investerare och kollegor. Möter vi motstånd tar vi i lite mer, ställs vi inför svårigheter söker vi nya vägar. Vi trivs tillsammans och har kul på jobbet.

Respekt och affärsmässighet

Affärsmässighet handlar för oss om att förstå sin egen roll, våra hyresgästers behov, våra investerares förväntningar och vår affärsidé – och sedan kunna omsätta detta till handling för att bygga ett starkare företag. Allt vi gör, gör vi för verksamhetens bästa. Vår verksamhet präglas av hög moral och full transparens: Medarbetare, hyresgäster, investerare och andra samarbetspartners ska alltid mötas med lyhördhet och förståelse, men också av uppriktighet och tydlighet.

Utveckling och kompetens

På Revelop finns många av branschens främsta. Här finns möjligheter att växa – som individ och med företaget. Vi är djupt intresserade av fastigheter och kan fastighetsbranschen utan och innan. Vår kunskap om, och förståelse för förändringar, i fastighetsbranschen, näringslivet och samhället gör att vi ligger steget före och är beredda att hitta nya lösningar. Vi är aldrig nöjda utan vill alltid bli bättre. När vi mobiliserar varje medarbetares unika kompetens och erfarenhet till ett gemensamt agerande är vi som bäst, ett svårslaget lag.